Tom BOGAERT, Notaris te Wilrijk

 

Tom BOGAERT

Notaris te Wilrijk

 

Notaris Tom BOGAERT

Jules Moretuslei 342
2610 Wilrijk (Antwerpen)
Tel. (03) 827.10.38
Fax. (03) 829.09.17

BV BVBA
BTW BE 0873822916
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

13 augustus 2018

Zelfstandigen kunnen hun privévermogen op verschillende manieren beschermen. Op de eerste plaats kunnen ze hun privévermogen afscheiden van hun beroepsvermogen door een vennootschap op te richten. Daardoor kunnen de professionele schuldeisers zich enkel verhalen op het vermogen van de vennootschap. Bij zelfstandigen die werken zonder vennootschapsvorm, wordt er geen onderscheid gemaakt tussen het privévermogen en het beroepsvermogen. Professionele schuldeisers kunnen zich dus ook verhalen op het privévermogen, waaronder de gezinswoning. Wat kan je als zelfstandige hiertegen doen?

Elke zelfstandige kan een verklaring van onbeslagbaarheid voor zijn woning aanvragen. Deze verklaring zal ervoor zorgen dat jouw professionele schuldeisers geen beslag kunnen leggen op de gezinswoning. Maar opgelet, er zijn voorwaarden. De akte van onbeslagbaarheid geldt immers niet voor alle schulden die je maakt. Ten eerste vallen enkel beroepsschulden onder de bescherming; schulden gemaakt voor privé-doeleinden vallen uit de boot. Vanzelfsprekend kan je niet beschermd worden voor schulden die ontstaan uit een misdrijf of uit een persoonlijke aansprakelijkheid (bijvoorbeeld fraude). Bovendien moet het gaan om schulden die gemaakt zijn na de registratie van de verklaring. Tegen oude schulden kan je jezelf zich niet beschermen.

Enkel jouw hoofdverblijfplaats wordt beschermd. Dit is de plaats waar je als zelfstandige met jouw gezin gewoonlijk leeft en jouw voornaamste belangen hebt. Zelfstandigen die slechts een persoonlijk gebruiksrecht (bijvoorbeeld huur) hebben op hun gezinswoning kunnen geen verklaring laten opstellen.

Het kan zijn dat jouw woning niet enkel wordt aangewend als hoofdverblijfplaats, maar ook gebruikt wordt als beroepspraktijk (denk bijvoorbeeld aan artsen). In zo’n geval zal gekeken moeten worden welk deel precies voor de beroepspraktijk wordt gebruikt. De onbeslagbaarheid zal voor heel de woning gelden indien minder dan 30% voor beroepsdoeleinde wordt gebruikt. Van zodra 30% voor beroepsdoeleinden aangewend wordt, zal de onbeslagbaarheid slechts gelden voor het privégedeelte van je woning. Aanvullende formaliteiten zijn dan vereist.

De verklaring onbeslagbaarheid gezinswoning wordt opgemaakt bij de notaris. De notaris is de aangewezen persoon om een zelfstandige te begeleiden als het op de bescherming van het gezin aankomt. Als deskundige zal hij de noodzakelijkheid van een dergelijke bescherming kunnen beoordelen. Een akte van onbeslagbaarheid laten opstellen is in de meeste gevallen een kleine moeite… die wel degelijk een groot verschil kan maken.

Bron: Fednot

7 augustus 2018

De burger staat centraal

De Federatie van het Notariaat (Fednot) is verheugd met de insteek van het verslag dat de experten aan de minister van Justitie hebben overgemaakt. Fednot heeft namelijk dezelfde bezorgdheid: hoe kan het notariaat verder moderniseren in het belang van de burger?

Expertenverslag vol interessante pistes
In het verslag zitten heel wat interessante denkpistes. We pikken er hier die uit die wellicht het meest impact zullen hebben op de burgers:

  • Niet langer naar de rechtbank bij een echtscheiding
  • Meer notarissen ter beschikking van de burger
  • Extra duidelijkheid over aankoopkosten woning en aanpassing erelonen
  • Sommige cliënten hoeven zich niet steeds opnieuw te verplaatsen naar hun notariskantoor
  • Extra bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening

Lees het volledige perscommuniqué voor meer info.

Bron: Fednot

6 augustus 2018

Nieuw-samengestelde gezinnen zijn vandaag heel courant. Het gebeurt dan ook wel eens dat een man of vrouw in het huwelijksbootje wil stappen met zijn of haar nieuwe partner, terwijl hij of zij kinderen heeft uit een vorige relatie. Hoe romantisch het plaatje ook mag zijn, heel vaak komen er in deze situaties vragen naar boven, die niet zelden tot conflicten leiden. De nieuwe echtgeno(o)te verwerft door een huwelijk immers erfrechten tegenover zijn of haar partner.
Heel vaak bestaat de wens bij zo’n huwelijken om een evenwicht te vinden tussen de bescherming van de nieuwe partner en de bescherming van de kinderen uit een eerste huwelijk of relatie.

Een clausule Valkeniers komt aan deze verzuchting tegemoet. De clausule kan echter enkel geldig toegepast worden indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het koppel is getrouwd of van plan om te trouwen
  • De clausule is gevoegd aan een huwelijkscontract of aan een wijzigingsakte (ter wijziging van een bestaand huwelijkscontract)
  • Minstens één van de partners heeft een kind/kinderen uit een vorige relatie

De clausule kan enkel tot gevolg hebben dat het wettelijk erfrecht van de echtgeno(o)te wordt verminderd ten gunste van de kinderen van de erflater. Vanaf 1 september 2018 krijgen nieuw samengestelde gezinnen hierbij méér vrijheid dan vroeger. Vanaf deze datum kunnen partners die zich in zo’n situatie bevinden in onderling overleg afspreken dat de langstlevende het vruchtgebruik op de gezinswoning en de huisraad niet erft. De erfrechten van de langstlevende kunnen dus sterk beperkt worden in het voordeel van de kinderen (uit een vorige relatie), maar de langstlevende partner krijgt altijd minstens een recht van bewoning en gebruik van de aanwezige huisraad gedurende 6 maanden vanaf het overlijden. Dat kan hem of haar niet ontnomen worden.

Bron: Fednot

 

Lawrence DE BRUYNE
Kandidaat-notaris

ldb(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/369.12.65

Sophie MEULEMANS
Master in het notariaat

sm(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/740.53.33

Afwezig op woensdagnamiddag

Lieve SMOLDERS
Licentiaat in het notariaat

ls(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/740.53.37

Afwezig op woensdag

Valérie CROLLA
Licentiaat in het notariaat

vc(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/740.53.35

Afwezig op woensdag

Viviane LAEREMANS
Licentiaat in de rechten

vl(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/740.53.34

Maarten VANDEN HEEDE
Master in de rechten

mvh(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/740.53.30

Helga HELLEMANS
Notarieel medewerker

hh(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/369.12.69

Afwezig op woensdag- en vrijdagnamiddag

Nawal EL OUAAMARI
Notarieel medewerker

neo(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/740.53.38

Ann ROOSEN
Notarieel medewerker

ar(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/740.53.39

Sophie BROECKX
Notarieel medewerker

sb(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/369.12.63

Jordy AUBRY
Master in het notariaat

ja(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/369.12.68

Laura CROES
Notarieel medewerker

lc(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/369.14.80

Maandag, woensdag en donderdag aanwezig tot 17.00uur.

Louisa DE KERF
Notarieel medewerker

ldk(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/827.10.38

Vicky DRIESSENS
Notarieel medewerker

vd(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/827.10.38

Afwezig op maandag

Nele VAN STEERTEGHEM
Notarieel medewerker

nvs(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/827.10.38

Ann VAN EETVELT
Notarieel medewerker

ave(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/827.10.38

Debbie HOREMANS
Notarieel medewerker

dh(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/369.12.67

Lize VERDONCK
Notarieel medewerker

lv(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/369.14.84

Kim GEENSEN
Master in de rechten

kg(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/740.53.31

Eve-Lynn AUGUSTEYNS
Notarieel medewerkster

ea(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/369.14.85

Yana MUYLDERMANS
Notarieel medewerkster

ym(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/369.14.82

 

Immo

Online verkoop € 350.000

Huis
Elsdonklaan 37
2610 Wilrijk

Openbare verkoop € 168.000

Handelspand
Kapelstraat (2660 Antwerpen) 113
2660 Hoboken

Openbare verkoop € 108.200

Huis
Van Deynsestraat 56
2100 Deurne

no image
Openbare verkoop € 143.200

Handelspand
Kroonstraat 78
2140 Borgerhout

 
 

Notaris Tom BOGAERT

Jules Moretuslei 342
2610 Wilrijk (Antwerpen)
Tel. (03) 827.10.38
Fax. (03) 829.09.17

BV BVBA
BTW BE 0873822916
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

M 08:00 >  12:00   13:30 > 18:00  
D 08:00 >  12:00   13:30 > 18:00  
W 08:00 >  12:00   13:30 > 18:00  
D 08:00 >  12:00   13:30 > 18:00  
V 08:00 >  12:00   13:30 > 17:00  
Z gesloten  

Verlofperiodes