Tom BOGAERT, Notaris te Wilrijk

 

Tom BOGAERT

Notaris te Wilrijk

 

Notaris Tom BOGAERT

Jules Moretuslei 342
2610 Wilrijk (Antwerpen)
Tel. (03) 827.10.38
Fax. (03) 829.09.17

BV BVBA
BTW BE 0873822916
RPR Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

22 februari 2018

Naast de gekende vrijwillige openbare verkoop, bestaan er ook gerechtelijke openbare verkopen en minnelijke openbare verkopen onder gerechtelijke vorm. Dit zijn openbare verkopen die uitgevoerd worden in het kader van een beslag of een collectieve schuldenregeling (gerechtelijke openbare verkopen) en verkopen in het kader van een faillissement of een verkoop met onbekwamen (minnelijke openbare verkopen onder gerechtelijke vorm). Voor deze specifieke openbare verkopen (dus niet voor de vrijwillige openbare verkopen) verandert er in de toekomst één en ander op procedureel vlak.

Recht op hoger bod?
Het recht op hoger bod houdt op vandaag in dat de notaris op de eerste zitdag een goed toewijst aan de kandidaat-koper dat het hoogste bod uitbrengt. De toewijzing gebeurt "onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod". Dat betekent dat iedereen op dat moment de kans krijgt om nog een hoger bod te doen, en dit binnen een termijn van vijftien dagen. Er zijn vervolgens twee mogelijkheden: ofwel volgt er geen hoger bod en wordt de opbieder definitief eigenaar voor de prijs van zijn laatste bod, ofwel komt er wel een hoger bod en dus een nieuwe zitdag. Op de tweede zitdag worden de biedingen hervat. De prijs die werd weerhouden op de eerste zitdag vormt dan de instelprijs waarboven geboden kan worden. Deze procedure wordt vandaag zeer vaak gebruikt bij gerechtelijke openbare verkopen.

De openbare verkoop met mogelijkheid van hoger bod gaat vandaag nog gepaard met een aantal niet te onderschatten organisatiekosten. De nieuwe procedure bij deze openbare verkopen (waarbij de mogelijkheid om een hoger bod in te stellen wordt afgeschaft), zal leiden tot een meer dynamische procedure waarbij de kosten voor de burgers finaal verminderd zullen worden.

Nieuwe wet mét overgangsbepaling
Aan de inefficiënte, kostelijke en tijdrovende procedure van één zitdag met recht op hoger bod komt een einde met de invoering van een nieuwe wet op de insolvabiliteit. Deze wet treedt in werking op 1 mei 2018. Betekent dit dat alle gerechtelijke openbare verkopen vanaf deze datum zonder recht op hoger bod zullen verlopen? Nee. Als gevolg van een overgangsbepaling zullen de gerechtelijke openbare verkopen en minnelijke openbare verkopen onder gerechtelijke vorm waarvan de eerste zitting vóór 1 september 2018 is vastgelegd, toch nog vallen onder de oude bepalingen (dus met een mogelijkheid tot hoger bod). Dit geldt ook wanneer de initiële zitting om één of andere reden opgeschort wordt naar een datum na 1 september 2018.

Voorbeelden

Een gerechtelijke openbare verkoop waarvan de zitdag wordt vastgelegd op 1 augustus 2018?
                                → openbare verkoop mét recht op hoger bod kan

Een gerechtelijke openbare verkoop waarvan de zitdag wordt vastgelegd op 15 september 2018?
                                → openbare verkoop met recht op hoger bod kan niet

Een gerechtelijke openbare verkoop waarvan de zitdag initieel werd vastgelegd op 8 augustus 2018, maar uitgesteld werd tot 25 september 2018?
                                → openbare verkoop met recht op hoger bod kan, want de initiële zitdag werd vastgelegd vóór 1 septamber 2018!           

Vergeet niet dat dat de vrijwillige openbare verkopen niet onderworpen zullen zijn aan de nieuwe procedure: daar blijft de mogelijkheid tot het instellen van een hoger bod dus mogelijk.
 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

21 februari 2018

Wat is een bodemattest? Wat zijn risicogronden? Wat houdt een bodemonderzoek in? En met welke kosten moet je rekening houden?
U krijgt het antwoord in onze tip van de week.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

18 februari 2018

Niemand weet wat de toekomst zal brengen als het op onze gezondheid aankomt. Gelukkig zijn er een paar zaken die je preventief kan regelen wanneer je vreest dat de gezondheid van een familielid in de toekomst achteruit zal gaan.

In het kader van vermogensbeheer kan de “zorgvolmacht” soelaas bieden. Met een zorgvolmacht (via een lastgeving) geeft het betrokken familielid de bevoegdheid aan één of meerdere personen om specifieke of algemene handelingen te stellen met betrekking tot zijn vermogen. Om een lastgevingsovereenkomst te sluiten en een zorgvolmacht te geven moet de betrokken persoon wél nog wilsbekwaam zijn. Dit betekent dat de persoon volledig besef moet hebben van de genomen beslissingen met betrekking tot zijn vermogen. Het is dus beter om dit niet te lang uit te stellen, indien zijn gezondheid sterk achteruit gaat, bijvoorbeeld door geheugenverlies.

Het grote voordeel van de zorgvolmacht is dat het ook voor de toekomst uitwerking kan hebben, wanneer de beschermde persoon niet meer in staat is om zijn vermogen te beheren. De beschermde persoon kan dus op voorhand perfect bepalen dat zijn lasthebber (die persoon aan wie hij de zorgvolmacht geeft) slechts bepaalde handelingen zal kunnen stellen vanaf het moment waarop hij dit zelf niet meer kan. In die zin kan een zorgvolmacht ook een rol spelen bij successieplanning.

Opgelet! Een belangrijke voorwaarde om een zorgvolmacht te laten doorwerken na de wilsonbekwaamheid, is dat de lastgeving geregistreerd wordt in het Centraal Register voor Lastgevingen (CRL). Zonder registratie zal de zorgvolmacht van rechtswege beëindigen vanaf het moment dat de betrokken persoon wilsonbekwaam wordt. Een particulier kan niet zelf een zorgvolmacht laten registreren; hij of zij moet hiervoor naar de notaris of de griffie van de rechtbank.

Aarzel niet om de notaris hierover aan te spreken. Hij zal je op gepaste wijze kunnen adviseren over het nut van een zorgvolmacht.

Klik hier voor meer info

Bekijk ook onze videotip

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 

Lawrence DE BRUYNE
Master in het notariaat

ldb(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/369.12.65

Sophie MEULEMANS
Master in het notariaat

sm(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/740.53.33

Afwezig op woensdagnamiddag

Lieve SMOLDERS
Licentiaat in het notariaat

ls(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/740.53.37

Afwezig op woensdag

Valérie CROLLA
Licentiaat in het notariaat

vc(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/740.53.35

Afwezig op woensdag

Viviane LAEREMANS
Licentiaat in de rechten

vl(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/740.53.34

Maarten VANDEN HEEDE
Master in de rechten

mvh(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/740.53.30

Helga HELLEMANS
Notarieel medewerker
Notarieel medewerker

hh(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/369.12.69

Afwezig op woensdag- en vrijdagnamiddag

Nawal EL OUAAMARI
Notarieel medewerker

neo(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/740.53.38

Ann ROOSEN
Notarieel medewerker

ar(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/740.53.39

Sophie BROECKX
Notarieel medewerker

sb(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/369.12.63

Jordy AUBRY
Master in de rechten

ja(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/369.12.68

Laura CROES
Notarieel medewerker

lc(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/369.14.80

Maandag, woensdag en donderdag aanwezig tot 17.00uur.

Louisa DE KERF
Notarieel medewerker

ldk(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/827.10.38

Vicky DRIESSENS
Notarieel medewerker

vd(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/827.10.38

Afwezig op maandag

Nele VAN STEERTEGHEM
Notarieel medewerker

nvs(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/827.10.38

Ann VAN EETVELT
Notarieel medewerker

ave(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/827.10.38

Debbie HOREMANS
Notarieel medewerker

dh(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/369.12.67

Lize VERDONCK
Notarieel medewerker

lv(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/369.14.84

Anouck VAN STEENBERGEN
Master in de rechten

avs(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/369.14.83

enkel aanwezig op vrijdag

Kim GEENSEN
Master in de rechten

kg(plaats the 'at' sign hier)notarisbogaert.be
Tel. 03/740.53.31

 
Administratief medewerker (m/v) 21 februari 2018

Voltijds

Wij bieden:

Een gemoedelijke & collegiale sfeer met een fijne mix van ervaring & leeftijd.

Men heeft de vrijheid zijn vragen te stellen aan collega’s & notaris. Er wordt vanuit het kantoor veel ruimte geboden voor het volgen van opleidingen, persoonlijke groei & het verkrijgen van verantwoordelijkheid. De notaris neemt tijd voor zijn medewerkers en biedt begeleiding waar nodig. De toekomstgerichte visie en “open-minded instelling” van het kantoor zorgt voor de nodige feedback en verandering.

Naast hard werken is er ook plaats voor (vrijblijvende) activiteiten na de kantooruren.

Het kantoor zet heel veel in op ieders talenten, zorgt ervoor dat je jezelf kan en mag zijn. Je bent wie je bent!

Functiebeschrijving:

Je staat in voor een vlotte verwerking van getekende akten, en zorgt voor de administratieve ondersteuning aan de juristen en de notaris.

Concreet ben je o.a. verantwoordelijk voor:

  • Verzorgen formaliteiten e-registratie
  • Het opmaken van standaard documenten zoals uittreksels, afschriften, grossen, … van zowel vennootschapsdossiers als vastgoeddossiers en handlichtingen
  • Alle voorafgaande opzoekingen ter voorbereiding van vastgoeddossiers, waaronder eigendomsakten, kadaster, hypotheekkantoor, schuldeisers en banken, diverse administraties,…
  • De doorstroom van de behandelde dossiers naar de juristen

Interesse?

Aarzel dan niet en stuur een motivatiebrief en uw cv met foto aan hh@notarisbogaert.be ter attentie van Helga Hellemans of per post naar het notariskantoor.

 Afdrukken

Administratief medewerker (m/v)

21 februari 2018

Voltijds

Wij bieden:

Een gemoedelijke & collegiale sfeer met een fijne mix van ervaring & leeftijd.

Men heeft de vrijheid zijn vragen te stellen aan collega’s & notaris. Er wordt vanuit het kantoor veel ruimte geboden voor het volgen van opleidingen, persoonlijke groei & het verkrijgen van verantwoordelijkheid. De notaris neemt tijd voor zijn medewerkers en biedt begeleiding waar nodig. De toekomstgerichte visie en “open-minded instelling” van het kantoor zorgt voor de nodige feedback en verandering.

Naast hard werken is er ook plaats voor (vrijblijvende) activiteiten na de kantooruren.

Het kantoor zet heel veel in op ieders talenten, zorgt ervoor dat je jezelf kan en mag zijn. Je bent wie je bent!

Functiebeschrijving:

Je staat in voor een vlotte verwerking van getekende akten, en zorgt voor de administratieve ondersteuning aan de juristen en de notaris.

Concreet ben je o.a. verantwoordelijk voor:

  • Verzorgen formaliteiten e-registratie
  • Het opmaken van standaard documenten zoals uittreksels, afschriften, grossen, … van zowel vennootschapsdossiers als vastgoeddossiers en handlichtingen
  • Alle voorafgaande opzoekingen ter voorbereiding van vastgoeddossiers, waaronder eigendomsakten, kadaster, hypotheekkantoor, schuldeisers en banken, diverse administraties,…
  • De doorstroom van de behandelde dossiers naar de juristen

Interesse?

Aarzel dan niet en stuur een motivatiebrief en uw cv met foto aan hh@notarisbogaert.be ter attentie van Helga Hellemans of per post naar het notariskantoor.

 Afdrukken
 

Immo

Openbare verkoop

Appartement
Gustaaf Garittestraat 25
2610 Antwerpen

Openbare verkoop

Huis
Heilig-Kruisstraat 4
2640 Mortsel

Openbare verkoop € 126.200

Huis
Julius De Geyterstraat 203
2020 Antwerpen

 
 
 

Notaris Tom BOGAERT

Jules Moretuslei 342
2610 Wilrijk (Antwerpen)
Tel. (03) 827.10.38
Fax. (03) 829.09.17

BV BVBA
BTW BE 0873822916
RPR Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cvba